Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθημερινά από 10:15-19:59