Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 - 21:00 και Σάββατο 10:00 - 14:30. Μπορείτε να μας αποστείλετε αίτημα επικοινωνίας στην φόρμα τη σελίδας μας και να επικοινωνήσει ο πρώτος διαθέσιμος εκπρόσωπος άμεσα μαζί σας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.